Företagslån utan säkerhet

Det blir allt vanligare att långivare erbjuder företagslån utan säkerhet, till såväl nystartade som etablerade företag. Det kan ses som ett resultat av en ökad konkurrens på marknaden i takt med att antalet aktörer som lånar ut till företag blivit fler. När utbudet av aktörer blir större blir långivarna mer villiga att ta risker, som att erbjuda företagslån utan säkerhet.

Med det sagt är ett företagslån utan säkerhet inte en helt okomplicerad sak – vare sig för den som lånar ut eller för låntagaren. Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till och här på Företagslån.se går vi igenom några av dem.

Säkerhet vid företagslån

Att befinna sig i en uppstartande fas som företagare är ofta tungt och både tid och pengar kan bli bristvaror. Trots en klar vision och att du besitter de kunskaper som krävs för att verksamhet ska komma igång kan ett bristande ekonomiskt kapital sätta käppar i hjulet för planerna. I en sådan situation kan det bli aktuellt att ansöka om ett företagslån.

Problemet är att ett nystartat företag inte har någon meritlista än. Det finns inget bokslut eller årsresultat med fina siffror som långivaren kan luta sig mot för att kan bära lånekostnaderna på sikt. Ett sätt för långivaren att säkra upp för risken är då att kräva en säkerhet, likt bostaden för ett bolån. Säkerheten kan sedan pantsättas om betalning skulle utebli.

Vad är ett företagslån utan säkerhet?

Ett företagslån utan säkerhet innebär att banken eller kreditinstitutet lånar ut pengar till företaget utan att kräva att någon tillgång pantsätts. Det finns alltså inget av värde intecknat, som motsvarar de lånade pengarna. Långivaren har endast företagets återbetalningsförmåga som säkerhet för att lånet betalas tillbaka – precis som vid ett privatlån.

Oftast handlar ett företagslån utan säkerhet om mindre lånebelopp, från några hundra tusen till en halv miljon kronor. Hur stort belopp som beviljas beror dock på faktorer som ägarens ekonomi, samt företagets storlek, omsättning och ålder.

Ett företagslån på några hundra tusen kronor kan dock vara avgörande för att en småföretagare ska kunna klara en period av likviditetsbrist eller kunna investera i en expansion av verksamheten. Ju större belopp det rör sig om desto hårdare krav ställs på att företaget har en god ekonomisk historik bakom sig och att det finns någon säkerhet för företagslånet.

Det är också vanligare med kortare återbetalningstider när ett företagslån tas utan säkerhet, från någon månad till ett par år. Det hör ihop med att det handlar om mindre lånebelopp, varpå månadskostnaden ofta inte blir särskilt hög för bolaget.

Ett annat kännetecken för företagslån utan säkerhet är att de ofta villkoras med personlig borgen, samt att ansökan är snabb och enkel. Det krävs ingen lång ansökningsprocess med fysiska möten och dokument. Istället sker hela proceduren online och pengarna betalas ut inom ett par dagar. Det är därför optimalt för mindre företag som behöver låna snabbt.

Vad krävs för ett företagslån utan säkerhet?

Trots en ökad risk finns det flera långivare som beviljar företagslån utan säkerhet. Ofta villkoras dessa dock med personlig borgen från aktiebolagets ägare. När det gäller enskild firma och handelsbolag är ägaren eller ägarna redan personligt betalningsskyldiga. Innan en långivare väljer att låna ut pengar utan säkerhet bedöms ofta en rad saker, så som:

Ägaren/ägarnas ekonomi

När det kommer till att bevilja ett företagslån utan säkerhet blir ägaren eller ägarnas ekonomi betydligt viktigare för långivaren. Om lånet inte kan betalas av företaget är det borgensmannen/borgensmännen som ska kunna betala.

Om det till exempel redan finns stora privata skulder blir utrymmet mindre för att kunna betala av företagslånet vid behov. Betalningsanmärkningar visar även att personen inte skött sina betalningar tidigare, vilket är ett varningstecken för långivaren. Det är dock möjligt att ta ett företagslån trots betalningsanmärkningar så länge ekonomin är god i övrigt.

Därtill inger en städad och stabil ekonomi mer förtroende för att personen eller personerna kan ta hand om ekonomin i företaget och göra det lönsamt. Om det finns tveksamheter blir det genast svårare att få ett företagslån utan säkerhet.

Företagets historia

En viktig aspekt vid bedömningen av en låneansökan är företagets historia. Långivare känner sig trygga med att bevilja ett företagslån utan säkerhet till ett flerårigt företag med god ekonomi. En ostabil ekonomisk historia ökar risken med lånet.

Om företaget är nystartat och inte har någon historik är det förstås inget som långivaren kan använda sig av för att besluta om en låneansökan. Det finns ändå kreditinstitut som erbjuder företagslån utan säkerhet till nystartade företag, men med kravet om personlig borgen. Då får istället en historik av god personlig ekonomi agera motsvarighet för bolagets historia.

Företagslånets användning

En del långivare lägger ingen vikt vid vad de lånade pengarna ska användas till – om punkterna ovan ser bra ut så beviljas ansökan. Ofta gäller det då lite mindre lånebelopp som företaget är i behov av, som checkkrediter eller kontokrediter.

Om det däremot gäller lite större lånebelopp och långivaren känner sig osäker på ovanstående punkter, exempelvis om företaget är nystartat, kan användningen få större betydelse. Det kan då vara bra att kunna visa en plan över hur de lånade pengarna ska användas och hur de kommer leda till ökade intäkter för företaget, samt hur lånekostnaderna ska betalas.

Hur ansöker jag om företagslån utan säkerhet?

Det är en enkel process att ansöka om ett företagslån utan säkerhet. I de flesta fall går det till så här:

1. Bestäm hur stort företagslån utan säkerhet du ska ansöka om.

2. Jämför olika långivare på nätet och välj den som erbjuder det som passar företagets situation. En kontokredit eller factoring kan vara bra om företaget behöver ett mindre tillskott av kapital för att snabbt öka likviditeten.

3. Fyll i en låneansökan via nätet. Lånebelopp, e-postadress, mobilnummer och företagets organisationsnummer brukar räcka för att långivaren ska kunna ta ett beslut. Det beror dock på lånebeloppets storlek och kan variera.

4. Få lånebesked från långivaren och pengarna utbetalda till företagskontot så fort du godkänt företagslånet.