Budgetera

En budget är kortfattat inget annat än en allmän prognos över framtida planerade ekonomiska utlopp. Det betyder att man tar med inkomster, utgifter och andra delar som rör ekonomin i en planering. Det är förenklat sagt en kvalificerad gissning. Budgeten har du som en måttstock för företaget, och du bör kontrollera den kontinuerligt. En enkel budget kan också vara bra att ha med när du skapar en affärsplan.

Ingen kommer undan sin ekonomi och ju mer vi inser att ju bättre vi organiserar den, desto mindre behöver vi oroa oss för den. Att planera långsiktigt och lära sig se hur ekonomi fungerar ger inte bara trygghet och stabilitet utan också framförhållning och möjlighet till att expandera och att utvecklas. Detta gäller i synnerhet företagare och andra som har ansvar för organisation och pengahantering. Hur ser din ekonomi ut? Behöver den omorganiseras? Stabiliseras med ett lån till företaget? Det finns bara fördelar med att budgetera på ett smart och smidigt sätt.

Företagslån.se ger dig tips och råd om vad bra budgetering innebär och vad det kan göra för dig och din verksamhet. I synnerhet du som är företagare har mycket att vinna på att tänka ett steg framåt och se vart du står och hur din firma kan utvecklas.

Hur skapar man en budget?

Det är inte alltid det lättaste att sätta sig ner och skapa en budget för ett företag. Det kan ofta uppfattas som komplicerat om man aldrig gjort det förut. Man kan vara rädd att missa något. Det går att följa några enkla steg, så vet man att man inte missar något.

Skriv upp dina intäkter (exempelvis):

 • Försäljning

Skriv upp dina utgifter (exempelvis):

 • Produktionskostnad
 • Lön
 • Hyra
 • Resor
 • El, värme
 • Telefon, dator, internet
 • Marknadsföring
 • Försäkringar

Det kan finnas fler eller färre utgifter, det gäller att man försöker komma på allt som kan bli en utgift. Känner man sig ändå osäker så kan man göra en snabb sökning på nätet och hitta olika tips på utgifter som man ibland kan missa.

Bra budgetering – rätt prioriteringar

Att ha koll på sina tillgångar, hur stora de är, under hur lång tid de kommit till och hur stora utgifter man har är grundläggande för såväl privatpersoner som företag. Den som driver någon form av verksamhet måste också ha blicken riktad framåt och ha extra mycket koll eftersom ens intäkter och omsättning kommer att granskas och redovisas på ett annat sätt än en privatpersons.

Efter att man skaffat sig en överblick, med koll på sina inkomster å ena sidan och sina utgifter å den andra kan man börja budgetera för vad man vill ska hända med verksamheten. Räcker tillgångarna för att expandera? Är det bättre att gilla läget? Håller tillgångarna och administrationen för nya satsningar? Har alla pengar gått in i administrationen som därför fungerar utmärkt men saknas kapital? Skulle ett lån ge verksamheten den skjuts framåt och uppåt som man önskar? Eller kan man ta pengar som används i det administrativa för att undvika att sätta sig i skuld?

När man har rätt prioriteringar klart för sig är det dags att ta steget framåt och en förutsättning för detta är en bra och trovärdig budget. Då har du kunskapen om vad du har och vad detta kan användas till.

Skatter, moms och budget

När man skapar en normal budget, alltså en årsbudget så tar man normalt sett inte med moms. Däremot så måste man ha med den när man skapar en likviditetsbudget. Den budgeten tar ju upp om företaget har pengar i kassan på kort sikt, i princip per dag. Då måste man ta upp momsen.

Om man köper en massa varor så betalar man ju moms, men momsen får man ju sedan får man ju tillbaka dessa pengar, så på ett år så behövs inte detta tas upp. Likviditetsbudgeten är ju dock på kortare tid, så där måste det tas upp.

Resultatbudget

Denna budget är en otroligt viktig del, då den visar företagets långsiktiga ekonomiska överlevnad. Det brukar normalt göras en resultatbudget som ser 12 månader framåt. Det kallas i vissa fall lite enkelt för årsbudget. En resultatbudget bör innehålla:

 • Intäkter – inkomster vid försäljning, räntor m.m
 • Utgifter – Samtliga kostnader, som lön, hyra och försäkringar m.m

När du sedan tar dina intäkter minus dina utgifter så får du ett resultat. Därför kallas detta resultatbudget. Denna budget kommer att visa det förväntade resultatet under kommande år.

Om man har ett företag som har varit igång under ett par år, så kan man ofta utgå från föregående års försäljning och göra mindre justeringar. Så lätt är det dock inte om man är ett nystartat företag. Ett nystartat företag kommer att behöva göra kalkylerade gissningar vilket gör det svårare att få fram ett helt säkert resultat.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget kommer visa om dina pengar räcker för att täcka upp månadens kostnader. Under ett år så kan det komma tillfällen då utgifterna är större än intäkterna. Detta kan uppstå trots att företaget i en årsbudget beräknas gå med vinst.

Ett enkelt exempel är ett företag som bara säljer julgranar. Detta företag kommer ha i princip alla sina intäkter i december månad, men de kan fortfarande ha kostnader i januari.

En likviditetsbudget bör göras parallellt med en resultatbudget, det gör det mycket enklare att planera företagets kommande inkomster och utgifter. Den bör göras månadsvis så att det inte uppstår penningbrist.

Behöver man tillfälligt höja sin likviditet, och få ett snabbt tillskott i ekonomin så kan man via olika långivare och kreditföretag ta snabba företagslån eller få en företagskredit. Detta kan vara en snabb och tillfällig lösning för att inte hela företaget ska gå omkull.

Balansräkning

Detta är ett dokument som visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle. Om man ser begreppet inom redovisning så är det en sammanställning av företagets samtliga balanskonton.

En balansräkning brukar framställas i två kolumner med tillgångar på ena sidan och skulder plus eget kapital på andra sidan. Tillgångarna kallar man ibland för aktiva och skulderna kallas passiva.

Detta ger en slags snabb överskådlig ögonblicksbild av företagets ekonomi vid en bestämd tidpunkt. Man brukar kolla upp balansräkningen kontinuerligt under året för att se att företagets ekonomi fortskrider som planerat.

Regelbunden uppföljning

Att göra en bra och balanserad plan kräver lite jobb men man får inte glömma att det är minst lika viktigt att man inte bara följer budgeten utan även följer upp den regelbundet och inte väntar till efter att budgetåret gått ut. En del planer kan se bra ut på pappret men kan visa sig på ett helt annat sätt när de omsätts i praktiken, därtill kan yttre omständigheter påverka, så som konjunkturer och prisförändringar.

Att regelbundet följa upp hur ens budget fungerar innebär inte att man ska överge den så fort något inte stämmer, man ska ha tilltro till sina visioner och korrigera detaljer om man måste men kom vänta tills det är dags för utvärdering innan du avgör om budgeten var bra eller inte.

Budget för privatpersoner

Det finns många likheter med att göra en budget för en privatperson och ett företag. Man vill ju ha koll på samma saker, dvs hur ser ekonomin ut, hur är det med min likviditet? Skillnaden är att man som privatperson, normalt sett, inte behöver räkna med momsavdrag osv när man gör sin månadsbudget. Däremot så är det en god idé att ha både en årsbudget och en månadsbudget även som privatperson.

När man gör en budget som privatperson så är det ofta lönen som är inkomsten varje månad. Man kan ju ha avkastning från aktier osv, men det vanligaste är att man räknar lön som primär inkomstkälla. Något som är viktigt är att man tar med den disponibla inkomsten, dvs det som man har kvar efter att skatten är betald. När man har koll på sin disponibla inkomst, då gäller det att lista de fasta och rörliga kostnaderna.

 • Fasta kostnader

Kostnader som är återkommande varje månad. Exempel på fasta kostnader är hyra av bostad, avgifter för lån, telefon, internet och avgifter för skola eller förskola. En del experter vill ha in sparande som en fast utgift. Fördelen med fasta kostnader är att de är mer eller mindre likadana varje månad. För att få en budget att ligga på en lagom nivå så brukar ekonomiexperter råda privatpersoner att ha 50% kvar av den disponibla inkomsten, när man har betalat de fasta kostnaderna.

 • Rörliga kostnader

Dessa kostnader är betydligt svårare att ha koll på. Det är ofta dessa kostnader som brukar vara anledningen till att privatpersoner får problem med sin ekonomi. När de rörliga kostnaderna skenar så blir det svårt att få det att gå ihop. Exempel på rörliga kostnader är kläder, mat, hårklippning, nöjen och resor.

Få koll på din ekonomi

En riskgrupp i samhället är unga vuxna. De som har fått sitt första jobb och börjar få en egen ekonomi, där inte föräldrarnas inkomst är den primära. Dessa personer behöver hålla koll på sina pengar, tyvärr brukar de inte vara de mest intresserade av att planera sina utgifter. Tipset till dem är att de försöker sätta sig ner och få till en budget för sin privatekonomi. Det kan påverka en människas hela framtid om man tar på sig för stora kostnader och skulder tidigt i livet.

Om du gör en budget och märker att du har svårt att få den att gå ihop, då är det viktigt att du försöker få hjälp så fort som möjligt. Du kan inte lösa ett långsiktigt ekonomiskt problem, med att ta en massa små lån. Du behöver ha en helhetskoll på din ekonomi. För att få hjälp så finns det åtskilliga hemsidor där du kan få förslag på hur du ska göra för att få din budget att gå ihop. Du kan även använda dig av appar till din mobiltelefon.

Konsumentverket

För att få hjälp med sin ekonomi så kan man vända sig till sin kommun. Kommunerna i Sverige får hjälp av konsumentverket, för att kunna ge stöd och vägledning till kommuninvånarna. Varje kommun måste ha en budget- och skuldrådgivare enligt lag.

En budget- och skuldrådgivare hjälper dig att få koll på din ekonomi, och kan ge dig praktiska råd i hur du ska prioritera dina skulder. De ska även arbeta förebyggande i kommunerna, detta för att konsumenter inte ska hamna i skuld. Information och hjälp ska vara enkelt att få och många gånger kan man hindra någon från att skuldsätta sig, om denne bara får rätt information.

Om man själv vill hitta information så finns det flera publikationer på konsumentverkets hemsida. Dessa kan man ladda ned i form av pdf-filer. Dessa publikationer tar upp vanliga problem kring ekonomin, och ger tips om hur man kan göra för att få koll på sin ekonomi. Det finns även rapporter och annat som kan vara av intresse för den som vill ha bättre koll på ekonomi.

Budget och lån

Det finns många anledningar till att ta ett lån när man driver företag. En renovering av lokaler kan vara nödvändig och det måste ske snabbare än den tid det tar för verksamheten att ta in pengarna på, så att säga, naturlig väg. Kanske händer en olycka med någon maskin som är nödvändig för företagets operationsduglighet och en ny måste snabbt på plats, då kan ett lån vara enda utvägen för att verksamheten ska kunna hållas igång.

Vad gäller budgetering så ska givetvis lånade pengar räknas till tillgångarna men det är viktigt att man är medveten om att även om man har koll på vilka avgifter och räntor man avtalat med banken eller kreditinstitutet så bör man vara extra försiktig och budgetera med några extra procent för till exempel oväntade ränterörelser.

Är det lättare att få lån om man har en budget?

Ja. Banker, långivare och kreditföretag älskar att man har koll på sin ekonomi. Att banken ser hur du har avsatt plats i din budget för att betala räntor och amorteringar gör deras beslut mycket enklare. Har du för stora skulder, eller om banken märker att du inte har koll på hur mycket du har i kostnader varje månad, då kan du glömma ett lån. Har du däremot en tydlig budget så kan det hjälpa dig i din låneansökan.

Mallar för att göra en budget

Här följer ett par länkar där du enkelt kan göra en budget:

Mall för resultatbudget

Mall för likviditetsbudget