Brygglån – Ett lån med fördelaktiga villkor

Likviditetsbrist är ett stort problem för många företag i tider av kris och leder inte sällan till obestånd och konkurs. När en verksamhet i sig själv är livskraftig, men på grund av rådande omständigheter i omvärlden kämpar för sin överlevnad finns möjligheten att ansöka om ett så kallat brygglån. Syftet med lånet är att hjälpa företag överbrygga en tid av svårigheter.

Är brygglån rätt lösning för ditt företag? Här går vi igenom vad lånet innebär, var du ansöker och vilka krav som ställs.

Vad är ett brygglån?

Kanske har du hört talas om brygglån eller överbryggningslån tidigare, men då i samband med flytt eller byte av bostad? Det är dock inte den typen av lån vi avser i den här artikeln. Ett brygglån till företag är ett sätt att stärka likviditeten och erbjuda finansiering till företag som drabbats ekonomiskt av en omfattande kris, för att ge dem en chans till överlevnad.

I korta drag handlar det om ett lån som hjälper företag överbrygga en tid av ekonomiska prövningar. Ofta genom att erbjuda generösa och anpassningsbara villkor, som en lång amorteringsfri period och uppskov på räntebetalningarna.

Brygglån ställer dock krav på att företaget tidigare var bärkraftigt och att det har en hållbar bärkraft även efter krisen. Långivaren vill försäkra sig om att återbetalningsförmåga kommer finnas i framtiden. Därför kan i regel inte företag som hade problem med likviditeten redan innan krisen bli beviljade brygglån. Det handlar alltså endast om ett tillfälligt stöd.

Om kapitalbehovet inte uppstått till följd av en kris kan du istället ansöka om ett traditionellt företagslån.

Vem kan ansöka om brygglån?

Exakt vad som krävs för att kunna ansöka om ett brygglån skiljer sig mellan olika långivare och situationer. Det absolut viktigaste kravet är dock att företagets ekonomiska svårigheter endast är tillfälliga. Efter en period med amorterings- och ränteanstånd måste företaget vara på fötterna igen för att kunna börja betala av lånet. Verksamheten kan alltså inte ha varit lidande tidigare. Ett sätt att mäta det på är att företaget inte får ha använt mer än 50 procent av det egna kapitalet.

För att ansöka om brygglån behövs även ett svenskregistrerat företag, vare sig det är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Ofta är dessa lån riktade mot etablerade små och medelstora bolag, men även startups brukar kunna ansöka. Nystartade företag måste dock kunna visa på en tillväxtpotential efter krisen som kan bära de framtida lånekostnaderna.

Ibland krävs också en säkerhet för ett brygglån, antingen i form av personlig borgen eller annan tillgång av värde. Att gå i personlig borgen för lånet är dock inget du bör göra lättvindigt. Du blir då personligt ansvarig för skulderna om företaget inte kan betala, vilket drabbar både dig och din familj. Tänk igenom beslutet noga och överväg först om det är värt risken.

De övergripande villkoren för ett överbryggningslån kan summeras i att:

  • Du har ett svenskregistrerat bolag (AB, HB eller enskild firma)
  • Likviditetsbrist har uppstått på grund av omständigheter i omvärlden, som en pandemi
  • Verksamheten var lönsam innan krisen och har goda chanser att bli lönsam efter krisen

Ansök om brygglån hos Almi

Det går även att ansöka om brygglån hos statligt ägda Almi. Även detta lån riktar sig till små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått till följd av coronakrisen. Utöver detta lån erbjuder Almi även vanliga lån till företag som inte blivit beviljade företagslån hos vanliga banker och kreditinstitut. Brygglånet har dock betydligt mer generösa villkor.

Hos Almi anpassas villkoren mycket efter den situation verksamheten befinner sig i och om det rör sig om ett startup eller ett etablerat företag. Det går dock att få uppskov på såväl amortering som ränteintbetalning på lån hos Almi. Företag som ansöker om Almis brygglån får dessutom rådgivning kring kassaflöde och resultat- och balansräkning i rådande kristider.

Även företag som redan har ett lån hos Almi kan ansöka om överbryggningslån. Detta lån har ingen uppläggningsavgift.

Lånebelopp Inget tak (max 500 000 kr för startups)
Individuell ränta Upp till 4,95%
Amorterings- och räntefritt Upp till 12 månader (1 år)

Vad krävs för Almis brygglån?

  • Vid liten eller obefintlig omsättning måste det finnas tillväxtpotential som kan bära lånekostnaderna.
  • Eventuellt krav på säkerhet i form av företagsinteckning och/eller ägarborgen på 10-20 % av lånet.
  • Krav på medfinansiering från bank/ägarkapital vid lånebelopp över 3 miljoner kronor.
  • Företaget var lönsamt innan krisen och bedöms vara bärkraftigt även eter krisen.

Läs mer om Almis Brygglån.


Innan du ansöker om brygglån

Tänk igenom situationen innan du ansöker om brygglån. Det är fullt förståeligt att inte vilja ge upp och kasta in handduken, men om du tecknar ett brygglån måste finansieringen vara tillräcklig för att du ska klara dig igenom krisen och få tillbaka lönsamheten i företaget på några månader. Uppskov på amortering och ränta är endast tillfälliga åtgärder. Så småningom måste lånet betalas tillbaka. Därför bör du vara försiktig när det gäller att gå i personlig borgen för ett överbryggningslån.

Fundera igenom det noga och ställ dig själv frågan om det är meningsfullt att låna pengar i situationen du befinner dig i.