Företagslån med betalningsanmärkning

Ett företagslån är fördelaktigt för såväl den som befinner sig i en uppstartsfas och behöver låna pengar till en affärsidé, som för den i en expansiv fas som behöver tillskott för att kunna ta ett steg framåt i verksamhetens utveckling. Något som dock kan försvåra lånemöjligheterna till bolaget är om företaget eller du som borgensman har en betalningsanmärkning.

Med det sagt är det inte omöjligt att bli beviljad företagslån med betalningsanmärkning. Här ska vi gå igenom vad som gäller, skillnaderna mellan bolagsformer och hur du kan förbättra chanserna till företagslån med betalningsanmärkning!

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning innebär att personen eller företaget inte har betalat sina skulder i tid. Om du har handelsbolag eller enskild firma registreras anmärkningen på dig som enskild näringsidkare, men för aktiebolag är anmärkningen separat från dig som person. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för privatpersoner och fem år för aktiebolag.

En betalningsanmärkning behöver nödvändigtvis inte vara resultatet av dåligt omdöme eller slarv utan kan bero på omständigheter som är svåra att kontrollera, som plötslig likviditetsbrist. Det i sin tur kan göra att fakturor inte kan betalas i tid. Därför brukar en helhetsbedömning göras, vilket kan möjliggöra företagslån med betalningsanmärkning.

En vanligt förekommande felaktighet är tron om att en betalningsanmärkning är något som Kronofogdemyndigheten för register över, men så är inte fallet. En betalningsanmärkning uppmärksammas genom en kreditupplysning, hos exempelvis UC.

För en enskild näringsidkare uppstår en betalningsanmärkning först när en faktura inte har betalats i tid och efter det att en myndighet eller domstol har fastställt skulden. För aktiebolag uppstår däremot en betalningsanmärkning redan när den part som ska få betalt har gjort en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden för att driva in skulden.

Två sorters betalningsanmärkningar för företag

Ett företags betalningsanmärkningar kan delas upp i två grupper:

  • Allmänna betalningsanmärkningar (A-mål)
  • Enskilda betalningsanmärkningar (E-mål)

De allmänna betalningsanmärkningarna utgörs av betalningskrav från stat, myndigheter, landsting eller kommuner. Det kan röra sig om skatter, moms och arbetsgivaravgifter som inte har betalats. De enskilda målen handlar istället om betalningskrav från den privata sektorn, vilket kan röra sig om leverantörsskulder eller ränta som inte har betalats.

Företagslån trots betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan påverka bolagets möjligheter till företagslån eftersom det är ett tecken på att tidigare betalningsskyldigheter har misskötts. Det kan göra att företaget framstår som opålitligt, vilket i sin tur kan göra det svårare att få extra kapital vid tillfällig likviditetsbrist eller för att möjliggöra expansion av verksamheten.

I de flesta fall görs dock en helhetsbedömning av företagets ekonomi och förutsatt att allt annat är i sin ordning behöver företagslån med betalningsanmärkning inte vara några problem. Det kan exempelvis handla om att företaget fick en betalningsanmärkning för flera år sedan och nu har ordnat upp ekonomin, vilket är något som långivaren tar hänsyn till.

Det är också möjligt att ansöka om företagslån utan UC. Upplysningsföretag delar inte information med varandra, vilket gör att betalningsanmärkningar hos UC inte syns på en kreditupplysning hos Creditsafe eller Bisnode. På så sätt är det möjligt att teckna företagslån med betalningsanmärkning, och i förlängningen låna pengar för att utveckla företaget.

Olika regler beroende på bolagsform

När det kommer till företagslån med betalningsanmärkning är det viktigt att komma ihåg att reglerna är olika beroende på bolagsform. Betalningsanmärkningars inverkan på möjligheterna till företagslån kan alltså variera utifrån vilket sorts företag det rör sig om. Nedan listas olika bolagsformer och förutsättningarna till företagslån med betalningsanmärkning.

Enskild firma

Enskild firma, även kallad enskild näringsidkare, är en sådan företagsform i vilken organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. Personen som driver en enskild firma är alltså i juridisk mening densamma som den enskilda firman. Det innebär att en betalningsanmärkning i firmans namn även är en betalningsanmärkning i ägarens namn.

En sådan betalningsanmärkning ligger kvar i tre år och kan påverka såväl firmans möjligheter att ta lån, som ägarens chanser till ett privat lån. En privat betalningsanmärkning spelar alltså in när en enskild firma är i behov av företagslån.

Handelsbolag

Ett handelsbolag måste ha minst två bolagsmän, det vill säga två delägare. Till skillnad från enskild firma är ett handelsbolag en juridisk person, men bolagsmännen är fortfarande personligt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Därför är det bolagsmännens ekonomi och eventuella betalningsanmärkningar som ligger till grund för lånet.

Problematiken är alltså densamma som för enskild firma där privat misskötsamhet kan påverka chanserna till företagslån med betalningsanmärkning. I ett handelsbolag finns dock alltid minst två ägare som är betalningsskyldiga, vilket förbättrar möjligheterna till företagslån med betalningsanmärkning om en ägare skulle ha bättre privatekonomi.

Aktiebolag

Omständigheterna för ett aktiebolag är något annorlunda jämfört med de två ovanstående bolagsformerna. Att ta ett företagslån till ett aktiebolag är således också annorlunda. För att bilda ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på minst 25 000 kronor och att det registreras hos Bolagsverket. Därefter är ett aktiebolag en juridisk person som kan ha egna skulder.

Det innebär att bolagets lånemöjligheter inte påverkas av en privat betalningsanmärkning som ägaren ådragit sig. Det förutsätter dock att företagslånet inte villkoras med en personlig borgen. I sådana fall görs nämligen en kreditupplysning även på denna person, varpå en betalningsanmärkning skulle kunna påverka huruvida företagslånet beviljas eller inte.

Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person kan det också dra på sig betalningsanmärkningar om det inte uppfyller sina betalningsskyldigheter. Dessa ligger kvar hela fem år och är lättare att få än en privat anmärkning. En sådan betalningsanmärkning kan försvåra ansökan av företagslån, men påverkar inte ägarens personliga lånemöjligheter.

Om aktiebolaget har tillfällig likviditetsbrist kan en lösning vara att sälja fakturor för att snabbt öka likviditeten och inte riskera en betalningsanmärkning. Det krävs dock då att det finns en förväntan om ökade intäkter framöver.

Hur fungerar räntan på företagslån till aktiebolag?

Räntan på företagslån till aktiebolag är det pris du får betala för att få låna pengar och fungerar på samma sätt som för andra typer av lån. Räntan utgör en procentandel av lånebeloppet och kan variera rejält då den sätts i relation till de riskfaktorer som finns med aktiebolaget. Ju större risk det är att lånet inte kan betalas tillbaka desto högre blir räntan.

En säkerhet eller någon som går i borgen för lånet leder i regel till lägre ränta eftersom det fungerar som en trygghet för banken. Om aktiebolaget är nystartat kan detta vara särskilt viktigt för att hålla nere räntekostnaderna.

På samma sätt som vid bolån kan räntan på företagslån vara fast eller rörlig. Några långivare erbjuder också räntefria lån.

  • Fast/bunden ränta – Med bunden ränta är räntesatsen låst till ett visst belopp och du åtar dig att betala detta räntebelopp under en viss tid, ofta några år. Skulle du vilja betala tillbaka lånet i förtid kan du därför behöva betala ränteskillnadsersättning. Fördelen är att du vet vilken månadskostnad du behöver budgetera för under perioden.
  • Rörlig ränta – Räntan svänger med marknadsräntan. Med rörlig ränta finns alltså risken att din ränta stiger, men du kan också få betala lägre ränta och du kan betala tillbaka hela lånet i förtid utan några extra kostnader.
  • Räntefria lån – Ingen ränta betalas. Det betyder dock inte att lånet är kostnadsfritt. Istället tar långivaren betalt genom avgifter. För att jämföra kostnader för räntefria lån och lån med ränta bör du jämföra den effektiva räntan.

Vad kostar ett företagslån – Räkneexempel

Ränta, avgifter och löptid är sådant som är avgörande för den slutgiltiga kostnaden för lånet. Det är upp till långivaren att bestämma ränta och avgifter, även om du genom att jämföra olika låneerbjudanden kan pressa ner priserna. Löptiden kan du däremot råda mer över själv. Genom att betala av lånet så fort som möjligt blir de totala kostnaderna för lånet mindre.

Säg att du vill ansöka om ett företagslån till ditt aktiebolag på 200 000 kronor. Som löptid väljer du 6 månader. Varje månad betalar du 37 000 kronor i amortering, ränta och avgifter. Kostnaden för lånet blir då 22 000 kronor. Väljer du istället en löptid på 12 månader betalar du endast 20 000 kronor i månaden, men kostnaden för lånet blir 40 000 kronor.

I exemplet ovan innebär alltså en förlängd löptid att lånet blir nästan dubbelt så dyrt. Siffrorna är bara exempelsiffror och det kan både bli mer eller mindre, effekten är dock fortfarande densamma. Längre löptid leder till lägre månadskostnad och högre totalkostnad, medan kortare löptid leder till högre månadskostnad och lägre totalkostnad.

Om du behöver teckna ett lån för att klara en tid av likviditetsbrist kan det vara bra att välja en lång avbetalningstid. På så sätt håller du nere månadskostnaden under perioden med minskade intäkter och kan sedan betala av lånet när intäkterna ökar igen. Om det är din avsikt bör du dock inte binda räntan eftersom du då kan behöva betala ränteskillnadsersättning.

Hur stort företagslån till aktiebolag beviljas?

Hur stort företagslån som beviljas beror dels på vilket tak långivaren har men också hur aktiebolagets ekonomiska situation ser ut. Beloppet kan röra sig mellan allt från några tusenlappar till flera miljoner. Om företaget har en bra kreditvärdighet och uppvisar god lönsamhet och välskött ekonomi är chansen större att ett högt belopp godkänns.

Något annat som kan öka möjligheten till ett större företagslån är om det finns någon säkerhet för lånet eller om någon går i borgen för det. Det gör att banken känner sig tryggare med att låna ut större belopp. Det finns dock ingen anledning att låna mer än vad som behövs. Med en tydlig budget att luta dig mot ser du hur mycket du behöver låna.

Är det möjligt att låna till företag med betalningsanmärkning?

Finns det någon möjlighet att låna pengar med betalningsanmärkning? Ja, så länge betalningsförmåga finns är chanserna stora att få ett företagslån beviljat. Däremot innebär det sannolikt en högre ränta som kompensation för en högre risk.

Beroende på hur stort lånebehovet är kan långivaren kräva en säkerhet för lånet. Det kan vara i form av ett varulager eller en fastighet som långivaren har rätt att pantsätta om betalning skulle utebli. En mindre kontokredit eller checkkredit till företag brukar dock inte vara några problem att låna utan säkerhet trots betalningsanmärkningar, dock till högre ränta.

För inte så länge sedan var betalningsanmärkningar i princip synonymt med ekonomisk brännmärkning då ingen ville låna ut pengar till en verksamhet som drivs av någon som inte kan hantera dess eller sin ekonomi. I och med ökad konkurrens på lånemarknaden är det dock allt fler idag som är villiga att bortse från betalningsanmärkningar och istället se till helheten.

På en så konkurrenskraftig marknad är det viktigt att kunna erbjuda lösningar som konkurrenterna inte erbjuder, som till exempel att ge ut företagslån utan säkerhet och till de som av någon anledning ådragit sig en betalningsanmärkning.

Tack vare dessa alternativa lånealternativ finns det nästan alltid möjlighet att låna pengar även för skuldsatta företag och personer.

Det ska inte heller glömmas att uppgifterna om betalningsanmärkningar vanligtvis finns kvar i tre till fem år och det behöver således inte innebära att företaget än idag har en oordnad ekonomi. Många anser att om företaget fungerar bra och betalningsförmåga finns, då finns ingen anledning att låta gamla synder belasta en bra affär för långivaren.

Viktigt att tänka på

Även om det är möjligt att ta ett företagslån med betalningsanmärkning är det viktigt att tänka igenom beslutet. Var noga med att företaget faktiskt kan bära lånekostnaderna, för att inte riskera att få ytterligare en betalningsanmärkning.

Detsamma gäller för enskild firma och handelsbolag. Tänk på att din ekonomi och bolagets då är densamma. Det innebär att en betalningsanmärkning här även påverkar dina chanser att ta lån privat. Dessutom blir du och eventuella delägare betalningsskyldiga för lånet, vilket kan få konsekvenser för privatekonomin om lånet inte kan betalas tillbaka av bolaget.

Företagslån med betalningsanmärkning leder i regel till högre ränta, vilket innebär att lånet blir dyrare. Det kan därför vara bra att överväga om ett lån faktiskt är nödvändigt eller om det kan vara bättre att avvakta tills att betalningsanmärkningen försvunnit ur registret. Ibland är dock behovet av extra kapital brådskande eller så är möjligheten till expansion här och nu.

Oavsett är det inte en optimal situation att låna pengar till företaget med betalningsanmärkningar. Risken finns att det stjälper mer än det hjälper. Därför är det viktigt att känna till förutsättningarna och vad det innebär för lånekostnaderna. Är ett företagslån trots allt oundvikligt är det viktigt att också göra en noggrann analys av företagets ekonomi.