Affärsplan

En affärsplan är i första hand ett beslutsstöd. Den som vill starta eget eller bilda bolag med andra bör ha en affärsplan, oavsett om du startar enskild firma eller aktiebolag. Vill man bli godkänd av exempelvis Nyföretagarcentrum eller Almi och få möjligheter till de lån som kan vara avgörande för verksamheten, då bör du ha en affärsplan. Man måste kunna visa vad det är för företag som man ska driva, vad man har för mål och hur man ska nå dit. Din affärsplan ska alltså hjälpa investerare eller banker att ta beslut, därav så kan man kalla affärsplanen för ett beslutsstöd.

Mål och idéer är ofta något man är hyfsat klar med men att sätta sig in i rutiner vad gäller organisation och ekonomi kan bli en omständlig historia. Därför är det konstruktivt att sätta sig in i vad vikten av en bra affärsplan innebär i teori och praktik. Det finns fler delar kring en affärsplan än att bara skriva ihop ett stort dokument.

Företagslån.se reder ut begreppen och ger tips om hur du och ditt företag ska gå till väga.

Hur skapar man en affärsplan?

Frågan brukar också vara, vad ska man ta med i en affärsplan. Svaret är att det beror på hur och för vem som du skapat affärsplanen. Det finns inga regler för vad som måste ingå. En del experter råder de som startar nya företag att göra två affärsplaner. En som man använder officiellt, för att visa banken när man ska låna pengar osv. Samt att man skapar en som man har som sin egen lilla kompass för sitt företag. Där man kan fråga sig: ”Gör jag det som var tanken med min affärsidé från början”. Då kan man ha sin inofficiella affärsplan som en slags kontroll.

Om man däremot ska göra en lista på vad som bör vara med, så ska vi ge några tips på vad som bör finnas med när du skapar en affärsplan:

 • Affärsidé
  -Vad har du för produkt/tjänst?
  -Vad ska du sälja, och till vem?
  -Vad har du för produkt nu och vad kommer du ha i framtiden?
  -Vad gör din produkt speciell?
  -Vad kan du erbjuda som inte andra kan erbjuda?
 • Marknad
  -Hur ser marknaden ut idag?
  -Hur ska du marknadsföra dig?
  -Hur ska du nå ut till dina kunder?
  -Hur mycket ska du ta betalt för din produkt/tjänst?
  -Hur ska du ta betalt?
  -Hur ska produkten säljas? Egen affär, eller via återförsäljare?
 • Kostnader
  -Vad kostar lokal eller kontor?
  -Vad har du för kostnader för eventuellt lager?
  -Vad har du för leverantörer? Finns det billigare?
  -Vad behövs för maskiner eller inventarier?
  -Vad har du för andra fasta kostnader?
 • Konkurrens
  -Finns det andra på marknaden som erbjuder samma produkt?
  -Vad kan du göra för att ligga före dem i försäljning?
  -Vem har bästa produkten, du eller konkurrenten?
  -Varför är din produkt bäst?
  -Hur kommer konkurrenterna agera när din produkt kommer ut?
 • Ekonomi
  -Skapa en finansieringsplan som visar hur verksamheten ska finansieras
  -Skapa en budget för resultatet, för en viss period
  -Skapa en estimerad utveckling för ditt företag över längre period, hur ser lönsamheten ut om 5 år eller 10 år.
 • Personlig information
  -Vilka är dina kvalifikationer som har betydelse för ditt företag, utbildning etc?
  -Vad har du för erfarenheter inom branschen?
  -Vad har du för kontakter som underlättar för ditt företag?
  -Vad har du för målsättning med ditt företag, på kort och lång sikt?

 

Denna affärsplan kan göras otroligt grundligt och bli ett riktigt stort dokument. Det är inte ovanligt med affärsplaner på 30–40 sidor. Vårt tips är dock att hålla det enkelt och lättöverskådligt, men ändå rejält och ordentligt genomtänkt.

Grunderna för en bra affärsplan

Att starta och driva en verksamhet kräver idéer som man själv tror på och det kräver kapacitet och vilja att omsätta dem i praktik. Detta är det mest grundläggande, man måste tro på det man gör för att kunna övertyga andra om att det man håller på med är något som är värt att investera i eller att byta tjänster med.

Oavsett om vi talar om potentiella kunder eller samarbetspartners och långivare så är det lätt genomskådligt om man inte själv tror att ens verksamhet kommer att vara framgångsrik. Därtill måste man ha eller skaffa sig en känsla för hur en affärsplan ska se ut och här kan man inte bara tro, man måste kunna uppvisa en genomarbetad plan som visar kunden eller samarbetspartnern att man både kan och vill.

Nackdelar med en affärsplan

Det har kommit en viss kritik mot att ständigt använda dessa stora tunga långsiktiga affärsplaner som finns. Dessutom så är affärsplanerna i vissa fall rent felaktiga. De kan baseras på en del antaganden som inte alls stämmer med verkligheten. Framförallt inom moderna högteknologiska marknader är det svårt att skriva en ordentligt underbyggd plan, det är i den branschen nästintill omöjligt att beskriva vad som kommer hända om 5–10 år. I det läget så kan en felaktig affärsplan leda till ordentliga felinvesteringar och i slutändan förlorat kapital.

Kritiken mot affärsplaner kommer bland annat från SRI International, som är världens största forskningsinstitut. De menar att istället för att slösa en massa tid på orealistiska och ogrundade affärsplaner så bör man undersöka kundbehov och marknadspotential. Man ska testa produkten mot kunderna och sedan analysera resultatet. De förespråkar NABC, som vi kommer beskriva mer ingående.

NABC

Need (Behov) – Vilka behov finns av din produkt?

Approach (Lösning) – Vad är din lösning? Varför kommer just den funka?

Benefit (Vinst) – Vilka fördelar finns med just din produkt?

Competition (konkurrens) – Finns det konkurrerande produkter? Varför är din bättre?

Detta är en snabb och enkel metod att sammanställa och presentera sin affärsidé. Det är också ett utmärkt sätt att kunna framföra detta i en pitch.

Pitch

En pitch är en slags kort presentation av din affärsidé, din produkt eller tjänst. Syftet med en pitch kan vara att övertyga någon om att tro på din idé, eller få dem att förstå att just din lösning är den bästa. En pitch kan användas för att få en långivare eller en investerare att få en blick av vad just din produkt är, och hur den kommer att lösa problem eller behov som finns i dagsläget. Pitchen kan även användas som ren marknadsföring direkt till en kund.

Måste man alltid ha en affärsplan?

I grunden är det bra att ha en stabil affärsplan, men det växer fram nya sätt att beskriva sitt företags potential. Nya verktyg tas fram som enklare hjälpmedel att beskriva sitt företag och dess verksamhet. Moderna investerare ser hellre att du kan göra en stark affärspresentation, typ NABC, på 5 minuter än att de ska behöva gå igenom en 40 sidor lång affärsplan för att kunna ta ett beslut.

Se till att du har en affärsplan, men se också till att du har en enklare och mer lättöverskådlig bild som en affärsmodell för din affärsidé. Det är i princip samma sak som affärsplan, men enklare och mer kortfattad. Det liknar mer en pitch.

Gör hemläxan

Att få en bra affärsidé kan vara nog så drivande och upplyftande, ofta börjar det med en vision om ett mål, delmål eller en potential som får en att resa sig och sätta igång verksamheten. När man sedan ska sätta samman en affärsplan så är det lätt hänt att man tar sina idéer, sina visioner och sina mål och skriver ner dem och letar sedan upp de fakta, teorier och egna gissningar som styrker dem. Givetvis är det bra att visa på fakta och egen framsynthet men man ska också vara medveten om att såväl du själv som dina potentiella kunder och samarbetspartners kommer alla att vistas ute i verkligheten och där är fakta, teorier och gissningar bara en del av verksamhet och resultat.

Gör därför hemläxan ordentligt. Sök upp potentiella kunder och lyssna på vad de vill ha ut av din verksamhet. Var inte heller rädd för att studera konkurrenterna. Vad har de gjort rätt? Vad har de gjort fel? Vad är din plats i branschen? Vad har du som inte de har? Vad kan du bli bättre på?

Allt detta är såväl förutsättningar för en bra affärsplan liksom det är en bra grund för hur du ska gå tillväga i din verksamhet. Gör du denna del bra så ökar förutsättningarna för bättre resultat när väl företaget är igång!

Kärnfullt budskap

Den som står i begrepp att starta ett företag och verkligen tror på det han eller hon planerat kan tala om detta i evigheter. Har man dessutom tagit fram fakta, teorier och studier av potentiella kunder som styrker det man säger så har man goda förutsättningar. Dock får man inte glömma sammanfattningen.

Den som läser affärsplanen vill snabbt kunna sätta sig in i ämnet och dess budskap innan han eller hon sätter in sig djupare i det hela. Spretar affärsplanen dessutom för mycket, oavsett om det är språkligt eller faktamässigt, så kan det ge intrycket att man inte riktigt behärskar sitt ämne. Ett kärnfullt budskap, en bra sammanfattning är omistligt i en affärsplan.

Att se upp med

Att tro på sin affärsidé är grundläggande. Både för dig själv och möjligheterna att lyckas, likaså för potentiella kunders och partners bild av dig och företaget. Dock kan det ligga en fara i att vara alltför optimistisk. Att framhålla sina positiva sidor i överkant och att kanske till och med hänge sig åt skryt kan signalera hävdelsebehov som bottnar i osäkerhet, osäkerhet som inte är bra om man ska driva en verksamhet.

Alla är inte språkliga ekvilibrister. Men alla som har intresse för dig och din kommande verksamhet vill kunna läsa vad det står i affärsplanen. En välskriven text signalerar respekt för läsaren och öppnar för bra relationer. Var inte rädd för att ta hjälp med det språkliga, det visar bara att du tar hur din verksamhet framstår på allvar.

Fallgropar med vissa affärsplaner

1: Upprepning.

Du behöver inte upprepa samma budskap 20 gånger i en affärsplan. Håll planen enkel, men med viss variation. Dock får det aldrig upplevas som tjatigt. Du behöver visa att du är kreativ och att du kan beskriva din produkt eller tjänst på många sätt, men överdriv inte.

2: Överskatta inte marknaden

Det kan uppfattas som imponerande om du beskriver marknaden som enorm, och att möjliga intäkter är stora. Dock så ser investerare ofta igenom detta. Håll det realistiskt. Lova inget som du inte kan bevisa.

3: För svår och tråkig

En del affärsplaner innehåller ett komplicerat språk, som kanske är fackspråk. Det blir då svårt för en investerare som inte är insatt i branschen att förstå planen, och således också din produkt och dess värde. Ett för svårt språk kan också göra planen tråkig att läsa, vilket då kan vara förödande när du behöver en investering.

4: Ljug aldrig

Man kan skarva eller säga att man tror något, men man ska aldrig ljuga. Att hitta på eller ljuga om saker kring din produkt eller tjänst, är aldrig ok. Din framtid och ditt personliga rykte kommer alltid ifatt dig till slut. Har det visat sig att du ljugit om din produkt medvetet så kommer du få väldigt svårt att få en investerare i framtiden. Ryktet sprider sig fort.

Mall för affärsplan

Om du vill göra det enkelt för dig själv så kan du använda en mall för att skapa din affärsplan. Det finns fler sajter på nätet där du kan ladda hem en pdf, och sedan enkelt fylla i. Försök använda dig av våra tips när du skapar din affärsplan.

1: Skapa en solid affärsplan.

2: Skapa en affärsmodell.

3: Ha en klar och tydlig pitch.

Att kunna presentera sitt företag och sin affärsidé är viktigt. Både kunder och potentiella investerare är viktiga mottagare av detta budskap. Så se till att du gör det ordentligt.